İthalat Hizmetleri

Şirketimiz, farklılaşan müşteri ihtiyaçlarını doğru belirleyebilmek, onlarla daha iyi ve sürekli iletişim kurabilmek amacıyla müşteri temsilcisi sistemi ile çalışır. Müşteri temsilcilerimiz, uzmanlık sistemiyle yetişmiş yetkin, dinamik kadrolardan oluşur. Dış ticaret ve gümrük işlemlerinin doğru yapılması kadar hızın da önemini bilen uzman kadromuz, tüm ithalat süreçlerini ve karşılaşılan örnek olayları kendi içinde analiz eder; gerekli inisiyatifleri alarak  ilgili departmanlarla birlikte çözüm odaklı bir yaklaşımla süreci doğru yönetip sonuçlandırır.
Yapılan her işlem, kendi alanında uzman kontrolörler tarafından düzenli olarak ayrıca denetlenip onaylanır. Bütün bu süreçte mevzuat departmanı, operasyonel sürece profesyonel destek verir.
İthalat Departmanımız, ithalat işlemleri öncesi alınması gereken her türlü ön izne ilişkin (Kayıt Belgesi, TSE, CE, Tarım İl Müdürlüğü İzni, İthal Lisansı, İŞGÜM vb.) müracaatları takip eder, izinlerin alınmasını ve belgelerin ilgili kuruluştan teminini bizzat gerçekleştirir. 
İthalata konu eşyanız, varış ihbarının tarafımıza iletilmesinden sonra tüm gümrük işlemleri takip edilip sonuçlandırılmaktadır.
Bunlara ek olarak;
• İthal edilecek eşya ile ilgili ön çalışma yapılması (kota, gözetim, standardizasyon, sair kısıtlama ve ön izinlerin tespiti)
• Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
• Ordino ve banka evraklarının alınması
• Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi
• Uygun rejimin ve işlemin tatbiki (Serbest Dolaşıma Giriş, Dahilde İşleme Rejimi, Antrepo Rejimi, Geçici İthalat, Bedelsiz İthalat, Fuar Eşyası, ATA Karnesi v.b.)
• Gümrük onay ve eşyanın muayenesinin yapılması
• Tahakkukların yapılarak ilgili teminat ve vergilerin ödemelerinin yapılması
• Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
• İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi
• Evrak teslim formu ile evrakların müşteriye süratle teslimi