İhracat Hizmetleri

İhracat Departmanımız, ihracat ile ilgili tüm süreçlerin takibi, mesleki kurum ve kuruluşlar da ön izinlerin alımı ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra;

 • İhraç edilecek eşya ile ilgili ön çalışmanın yapılması (izinlerin vs. belirlenmesi)
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
 • Eşya türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması
 • ATR., EUR.1, Menşe Şahadetnamesi düzenlenmesi ve onayı (ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemlerinin yapılması)
 • Sağlık Sertifikası, Kontrol Belgesi, TAREKS uygunlukları v.b. işlemlerin yapılması
 • Bilgisayar ortamında beyannamenin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması
 • Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi
 • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve evrak (D.İ.İ.B., ayniyat vs.)sürelerinin takibi
 • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması
 • Evrak teslim formu ile evrakların ve kapatılan gümrük çıkış beyannamesinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi