İhracat Gümrük Müşavirliği

İhracat Departmanımız, ihracat ile ilgili tüm süreçlerin takibi, mesleki kurum ve kuruluşlar da ön izinlerin alımı ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra;
•İhraç edilecek eşya ile ilgili ön çalışmanın yapılması (izinlerin vs. belirlenmesi)
•Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
•Eşya türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması
•ATR., EUR.1, Menşe Şahadetnamesi düzenlenmesi ve onayı (ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemlerinin yapılması)
•Sağlık Sertifikası, Kontrol Belgesi, TAREKS uygunlukları v.b. işlemlerin yapılması 
•Bilgisayar ortamında beyannamenin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması
•Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi
•Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi
•Geçici ihracat işlemlerinin ve evrak (D.İ.İ.B., ayniyat vs.)sürelerinin takibi
•Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması
•Evrak teslim formu ile evrakların ve kapatılan gümrük çıkış beyannamesinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi