Gerekli Belgeler

T.C. GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI GÜMRÜKLER İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR
- Vekaletname
- Ticari Sicil Gazetesi
- İmza Sirküleri
- Vergi Dairesi Yazısı (Vergi Mükellefi olunduğuna dair)
- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
GÜMRÜK İŞLEMLERİNE BAŞLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ İTHAL EVRAK DÖKÜMANI
- İthal eşyaya ait orijinal fatura
- İthal eşyaya ait gümrük kıymet bildirim formu(Tarafımızca hazırlanır)
- Sigorta poliçesi(İşlem FOB, EXW, CPT veya CF ise)
- Navlun Faturası
- Banka transfer dekontu veya KKDF
- Ordino
- Konşimento
- Çeki listesi
- Sanayici Taahhütname, Bakım Onarım Belgesi (Özel Evrak Gerektiren Mallarda)
- A.B. ülkelerinden ithal edilecek mallardan ATR; EFTA üyesi ülkelerden EUR.1 belgesi
GÜMRÜK İŞLEMLERİNE BAŞLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ İHRAÇ EVRAK DÖKÜMANI
- Resmi Türkçe Fatura
- Avrupa Topluluğu ülkelerine yönelik ihracatlarda ATR belgesi (Tarafımızdan düzenlenir)
- Anlaşmalı ülkeler için EUR.1 belgesi (Tarafımızdan düzenlenir)
- Diğer ülkeler için Menşe Şahadetnamesi (Tarafımızdan düzenlenir)
- Peşin ödeme şeklinde yapılan ihracatta Döviz Alım Belgesi
- Özel evrak gerektiren ihraç eşyalar için Kontrol Belgesi, Ziraat Raporu-Sağlık Raporu, v.b. istek doğrultusunda tarafımızdan alınır.
- İhracatın gerçekleşmesi için göndermek istediğiniz malın bağlı bulunduğu İhracatçılar Birliği üyeliği tarafımızdan yapılır.
- İthal edilen eşyanın ihracatında, ithalata ait tek idari belge ve ekleri