Diğer Hizmetlerimiz

•Transit Rejimi Uygulamalar
•Gümrük Antrepo Rejimi İşlemleri
•Geçici İthalat Rejimi Uygulamalar
•Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları
•Hariçte İşleme Rejimi Uygulamalar
•ATA Karnesi işlemleri
•Devir işlemleri
•Geri Gelen Eşya, Mahrece İade işlemleri
•Özet Beyan, Geçici Depolama, TIR Tescil işlemleri
•Dolaşım Belgeleri ve Menşe Sertifikaları Uygulamalar
•Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) Tespiti
•Yatırım Teşvik Belgesi (Y.T.B.) işlemleri
•Dahilde İşleme İzin Belgesi (D.İ.İ.B.) işlemleri
•Hariçte İşleme İzin Belgesi (H.İ.İ.B.) işlemleri
•Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi işlemleri
•Yetkilendirilmiş Kişi Statü belgesi işlemleri
•Kontrol & Uygunluk Belgesi işlemleri
•Garanti Belgesi ve Muafiyet işlemleri
•EPDK, İŞGÜM İzin Belgesi işlemleri
•Kullanılmış Makine İthalat İzin işlemleri
•Kota ve Gözetim Belgesi işlemleri
•Teminat Çözüm işlemleri
•Bağlayıcı Tarife Uygulamaları
•Her Türlü İhtilafların Çözülmesi, İtiraz ve Takibi
•Yazılı / Sözlü Danışmanlık Hizmeti
•Serbest Bölge İşlemleri
•Sanayi Bakanlığı T.S.E. ve CE uygunluk belgelendirme
•D.T.S. (Dış Ticarette Standardizasyon) Uygunluk Belgelendirme
•Ölçü Ayar Uygunluk Belgelendirme
•Sağlık Bakanlığı Kontrol Belgesi İşlemleri
•Tarım Orman Bakanlığı Kontrol Belgesi İşlemleri
•Uluslararası, Ulusal Taşıma ve Lojistik Organizasyonu
•Sigorta İşlemleri
•Gümrük Kanunu ve ilgili konularda danışmanlık hizmeti